downloadx
taka-garden-riverside-homesx

LĨNH VỰC KINH DOANH

DỰ ÁN TRIỂN KHAI

KIM TINH GROUP CHÍNH THỨC TRỞ THÀNH ĐỐI TÁC PHÂN PHỐI CHIẾN LƯỢC CỦA CÁT TƯỜNG GROUP

Tại thành phố Cần Thơ, Công ty Cổ phần Tập đoàn Địa ốc Kim Tinh (Kim Tinh Group) đã chính thức trở thành đối tác phân phối chiến lược của Tập đoàn Địa ốc Cát Tường (Cát Tường Group). Sự kiện là dấu mốc quan trọng, đánh dấu bước phát triển ngày càng lớn mạnh và khẳng định uy tín của Kim Tinh Group trong lĩnh vực phân phối và phát triển bất động sản.

KIM TINH GROUP CHÍNH THỨC TRỞ THÀNH ĐỐI TÁC PHÂN PHỐI CHIẾN LƯỢC CỦA CÁT TƯỜNG GROUP

Tại thành phố Cần Thơ, Công ty Cổ phần Tập đoàn Địa ốc Kim Tinh (Kim Tinh Group) đã chính thức trở thành đối tác phân phối chiến lược của Tập đoàn Địa ốc Cát Tường (Cát Tường Group). Sự kiện là dấu mốc quan trọng, đánh dấu bước phát triển ngày càng lớn mạnh và khẳng định uy tín của Kim Tinh Group trong lĩnh vực phân phối và phát triển bất động sản.

ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC

logo-ct